Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

24.01.2022.

Saopštenje: Glavna tržišna inspektorka Marina Radulović za „TV7“ o zaštiti potrošača

Saopštenje: Glavna tržišna inspektorka Marina Radulović za „TV7“ o zaštiti potrošača

U gostovanju u emisiji „U objektivu“ na „TV 7“, Glavna tržišna inspektorka Marina Radulović pojasnila je funkcionisanje sajta potrošač.me, jednostavno podnošenje prijava kojim se žalbe građana upućuju nadležnom organu na dalje postupanje 

 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Aktuelnosti

24.01.2022.

Saopštenje: Glavna tržišna inspektorka Marina Radulović za „TV7“ o zaštiti potrošača

U gostovanju u emisiji „U objektivu“ na „TV 7“, Glavna tržišna inspektorka Marina Radulović pojasnila je funkcionisanje sajta potrošač.me, jednostavno podnošenje prijava kojim se žalbe građana upućuju nadležnom organu na dalje postupanje

više...
23.12.2021.

Saopštenje: Glavna tržišna inspektorka Marina Radulović za „Boje jutra“ o sajtu potrosac.me

Saopštenje: Glavna tržišna inspektorka Marina Radulović za „Boje jutra“ o sajtu potrosac.me

U gostovanju u „Bojama jutra“ Marina Radulović, glavna tržišna inspektorka, govorila je o sajtu potrosac.me, žalbama potrošača i obavezama trgovaca.

više...
01.12.2021.

Saopštenje: Tržišna inspekcija kreće u pojačan nadzor trgovaca na veliko i malo koji se bave prometom robe široke potrošnje i prometom pirotehničkih sredstava

Tržišna inspekcija sprovodi kontrole u skladu sa Planom rada za 2021.godinu, rukovodeći se obimom prometa roba i usluga u određenim vremenskim periodima, a posebno stanjem na terenu

više...
01.12.2021.

Intervju sa tržišnom inspektorkom: Infrastruktura kvaliteta u zemljama regiona i EU

Uprava za inspekcijske poslove uključena je u projekat (SEE QI Fond) koji sprovodi njemački nacionalni Institut za metrologiju (PTB), a koji ima cilj da motiviše zainteresovane strane u oblasti infrastrukture kvaliteta da iskoriste mogućnosti i benefite regionalne saradnje u ovoj oblasti

više...
01.11.2021.

Saopštenje: Pojačana kontrola Tržišne inspekcije u provjeri bijele tehnike i potrošačkih kredita

Nadzor proizvoda na tržištu s aspekta njihove bezbjednosti i zdravlja Tržišna inspekcija vrši planski, ali i po aktuelnim informacijama o opasnim proizvodima na tržištu EU, regiona i Crne Gore, kao i po prijavama građana.

više...

Multimedija