Manja slova Veća slova RSS


 

 

      

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

POŠTOVANI POSJETIOCI,    

Pred Vama se nalazi sajt Tržišne inspekcije Crne Gore, koji će vam omogućiti da se bliže upoznate sa našom organizacijom, nadležnostima, aktivnostima i svim drugim detaljima, koji vam mogu biti od koristi. Tržišna inspekcija je odsjek u Sektoru za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke, Uprave za inspekcijske poslove. Organizovana je na teritorijalnom principu u tri područne jedinice (centralna, južna i sjeverna), a na funkcionalnom principu ima dvije cjeline (opšti i tehnički nadzor). Ima 57 zaposlenih, od čega su 52 inspektora, koji sprovode nadzor na cijeloj teritoriji Crne Gore. Poslove u Tržišnoj inspekciji koordinira i organizuje glavni tržišni inspektor. 

Tržišna inspekcija sprovodi inspekcijski nadzor nad primjenom zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, sa ciljem da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa. Glavne oblasti u kojima sprovodi nadzor su: trgovina robom (na veliko i malo) i uslugama u oblasti trgovine, zanatstvo i druge usluge, zaštita potrošača i bezbjednost neprehrambenih proizvoda, zaštita prava intelektualne svojine od neovlašćenog koriščenja, zaštita od nelojalne konkurencije itd.

Ukoliko imate pitanja za nas, bilo da se bavite biznisom ili kupujete robe i usluge na tržištu, možete nam se direktno obratiti u rubrici pitanja i odgovori. Ako posjedujete informacije o eventualnoj povredi javnog i pojedinačnog interesa zaštićenog propisima koji su u nadležnosti ove inspekcije, pozivamo Vas da podnesete prijavu na obrascu koji je na sajtu ili da nam se obratite putem kontakata koji su objavljeni na sajtu.

Ako ste potrošač koji ima problema sa proizvodom ili uslugom koje ste kupili, uključujući i cijenu i sl. iz naše nadležnosti, a trgovac po Vašem prigovoru nije riješio problem, možete podnijeti žalbu na obrascu žalbe koji imate na sajtu.

Takođe, ako raspolažete bilo kojim informacijama koje mogu biti korisne za sprovođenje aktivnosti iz naših nadležnosti, poželjno je da ih podijelite sa nama.

Nadamo se da će ovaj sajt pomoći da se informišete o svim važnim pitanjima iz nadležnosti Tržišne inspekcije, i sigurni smo da će zajedno sa drugim vidovima komunikacije doprinijeti efikasnom obavještavanju javnosti o aktivnostima ove inspekcije.

DOBRODOŠLI !