Manja slova Veća slova RSS 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Dežurni inspektor

U cilju efikasnije saradnje sa zainteresovanim stranama, prije svega, potrošačima i privredom, u Tržišnoj inspekciji je angažovan dežurni inspektor koji prima i registruje inicijative i daje kraće savjete i odgovore na jednostavnija pitanja licima koja se obrate putem telefona ili neposredno.

Dužnost dežurnog inspektora dnevno obavlja naizmjenično 14 inspektora u kancelariji sjedišta Tržišne inspekcije u Podgorici, puno radno vrijeme, svakog radnog dana.

Nakon završetka radnog vremena, poruke se mogu ostavljati na automatskoj telefonskoj sekretarici.

Kontakt sa dežurnim inspektorom može se ostvariti putem  telefona :

(+382) 20  230  481

(+382) 20 230 921

(+382) 20 230 529

koji su objavljeni i u dnevnim štampanim medijima. Zainteresovani se mogu obratiti i najbližoj kancelariji Tržišne inspekcije u nekom od 16 drugih opštinskih centara u Crnoj Gori, neposredno ili telefonom (kontakte možete pronaći ovdje).