Manja slova Veća slova RSS 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

EU projekti

12.07.2013.

Saopštenje: Zatvoren IPA projekat „Zaštita potrošača i tržišni nadzor“

Saopštenje: Zatvoren IPA projekat „Zaštita potrošača i tržišni nadzor“ Danas je u hotelu “Podgorica” zatvoren IPA projekat „Zaštita potrošača i tržišni nadzor“ čiji je glavni korisnik Tržišna inspekcija Uprave za inspekcijske poslove, a koji je finansirala Evropska unija. Takođe, organizovan je okrugli sto o zaštiti potrošača u kojem su učestvovali Mladenka Tešić, projektni menadžer Delegacije EU u Crnoj Gori, Dag Bjorklof, vođa tima projekta, Eva Guenther, ključni ekspert, Aleksandar Slovinić, ključni ekspert, Marina Janković tržišna inspektorka, Maja Golović, predstavnica Privredne Komore i Irena Rašović, novinarka RTCG. Moderator događaja je bila Marina Radulović, pravni savjetnik u Tržišnoj inspekciji.

28.12.2012.

EU Projekat "Zaštita potrošača i tržišni nadzor" (IPA 2010)

Projekat koji finansira EU ima za cilj da poboljša zaštitu potrošača i ojača sistem tržišnog nadzora u CG, obezbjeđivanjem potpunog usklađivanja ovih oblasti sa standardima EU. Crnogorski potrošači će biti upoznati sa svim pravima koja mogu da ostvare, a koja su u skladu sa EU pravom i bezbjednosnim standardima.

30.06.2011.

AIM Projekat (Accession to Internal Market) - IPA 2009

U Crnoj Gori je u toku AIM Projekat, IPA 2009 (www.aim.org.me) koji pruža podršku na području tržišnog nadzora i zaštite potrošača, čiji je korisnik Ministarstvo ekonomije - Tržišna inspekcija. Realizacija ovog projekta počela je u junu, 2010. godine i trajaće do 31. marta,2012. godine. Projekat pored Njemačke organizacije za medjunarodnu saradnju (GIZ) koja i implementira isti, značajnim dijelom kofinansira EU.

30.06.2011.

Osvrt na EU projekte čiji je korisnik bila Tržišna inspekcija

U periodu od 2005. do 2009. godine, Tržišna inspekcija je bila korisnik programa CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization). Prvi u nizu projekata je bio Savjetodavni centar za ekonomska i pravna pitanja u Srbiji i Crnoj Gori (PLAC - Policy and Legal Advice Center in the State Union of Serbia and Montenegro), finansiran od strane EU, a implementiran u periodu februar, 2005. god. - april, 2007. godine od strane konzorcijuma savjetodavnih instituta na čelu sa Njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (od 01.01.2011 g. GTZ je preimenovan u GIZ). Projekat je aktivno sarađivao sa Ministarstvom ekonomije, odnosno Tržišnom inspekcijom na pripremi Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda.

30.06.2011.

EU Projekti

Proces pridruživanja Crne Gore Evropskoj Uniji, nosi sa sobom brojne izazove na koje crnogorska strana treba adekvatno da odgovori. Pored harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU, potrebno je obezbijediti njegovu punu implementaciju u skladu sa dobrom evropskom praksom. Poseban značaj u tome imaju aktivnosti koje nadležni državni organi preduzimaju u cilju zaštite javnog interesa u pogledu bezbjednosti života i zdravlja potrošača i drugih korisnika od opasnih proizvoda na tržištu i u upotrebi (tržišni nadzor), kao i zaštite ekonomskih interesa potrošača prilikom kupovine roba i usluga. Uloga Tržišne inspekcije, kao dijela Ministarstva ekonomije, u implementaciji nacionalnog zakonodavstva, upravo je posebno izražena na području zaštite potrošača i tržišnog nadzora.