Manja slova Veća slova RSS 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Zaštita potrošača

Guidelines for Harmonisation of Montenegrin CP Legislation.pdf
Direktiva o zaštiti potrošača pri isticanju cijena proizvoda ponuđenih potrošačima (98/6/EZ)
Direktiva o zaštiti potrošača kod sklapanja ugovora o prodaji na daljinu (97/7/EZ)
Direktiva za zaštitu potrošača u slučaju ugovora sklopljenih van poslovnih prostorija (85/577/EEZ)
Direktiva o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i pratećim garancijama (1999/44/EZ)
Direktiva o prodaji na daljinu finansijskih usluga namijenjenih potrošačima (2002/65 EZ) •Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkim kreditima i ukidanju Uputstva Savjeta 87/102/EEZ
Direktiva o zaštiti potrošača u pogledu pojedinih aspekata vremenski podijeljenog korišćenja nepokretnosti, dugoročnih proizvoda za odmor, preprodaje i razmjene (2008/122/EZ)
Direktiva o sudskim i upravnim zabranama za zaštitu interesa potrošača (2009/22/EZ)
Direktiva o odredbama koje se protive načelu savjesnosti i poštenja (nepravičnim odredbama) u potrošačkim ugovorima (93/13/EEZ)
Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi privrednih subjekata prema potrošačima na unutrašnjem tržištu (2005/29/EZ)
Direktiva o putnim aranžmanima, aranžmanima za odmore i aranžmanina za organizovana putovanja (90/314/EEZ)
Direktiva o obmanjujućem i uporedjujućem oglašavanju (2006/114/EZ)
Direktiva o pojedinim pravnim aspektima usluga informatičkog društva na unutrašnjem tržištu, a naročito elektornske trgovine (2000/31/EZ)
Direktiva o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi sa mrežama za elektronsku komunikaciju i uslugama mreža (2002/22/EZ)
Direktiva 2003/54/EZ koja se odnosi na zajednička pravila unutrašnjeg tržišta električne energije i prestanka važenja Direktive 96/92/EZ
Direktiva 2003/55/EZ koja se odnosi na zajednička pravila unutrašnjeg tržišta prirodnog gasa i prestanka važenja Direktive 98/30/EZ
Preporuka o načelima koja važe za vansudska tela uključena u sporazumno rješavanje potrošačkih sporova 2001/310/EZ
Preporuka o principima koji se odnose na tijela odgovorna za vansudsko rješavanje sporova potrošača 98/257/EZ

Tržišni nadzor 


Direktiva o opštoj bezbjednosti proizvoda 2001/95/EZ
Regulativa o zahtjevima za akreditaciju i tržišni nadzor u vezi sa trgovinom proizvodima 765/2008/EZ
Regulativa o medjusobnom priznavanju 764/2008/EZ
Odluka o zajedničkom okviru za stavljanje proizvoda na tržište 768/2008/EZ
Odluka kojom se utvrdjuju smjernice za upravljanje Sistemom Zajednice za brzo informisanje RAPEX uspostavljenim u skladu sa čl. 11 Direktive 2001/95/EZ
Odluka 2004/905/EZ kojom se predvidjaju smjernice po kojima proizvodjači i distibuteri upućuju obavještenje o opasnim proizvodima nadležnim tijelima država članica, u skladu sa članom 5. stavom 3. Direktive o opštoj bezbjednosti proizvoda

Ostala korisna dokumenta

Vodič za implementaciju Direktive 2005/29/EC o nepoštenoj poslovnoj praksi (Radni dokument Komisije)
Pručnik Najbolja praksa u oblasti tržišnog nadzora (EMARS) pdf
Prevod Regulative 765/2008/EZ, Regulative 764/2008/EZ i Odluke 768/2008/EZ.pdf