Manja slova Veća slova RSS 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

OPASNI PROIZVODI

Igračke i drugi proizvodi namijenjeni djeci, električni uređaji, obmanjujući proizvodi (koji mogu dovesti u zabludu potrošača, a naročito djecu, ako oblikom, mirisom, bojom, izgledom, veličinom ili drugim karakteristikama podsjećaju na prehrambeni proizvod i zbog toga može biti upotrijebljen, što predstavlja rizik po njihovo zdravlje i život) mogu biti uzrok povreda, gušenja i strujnih udara. Zemlje članice Evropske unije upozoravaju na opasnost korišćenja ovih opasnih i često jeftinih proizvoda sumnjivog porijekla.

Evropska unija ima uspostavljen sistem za nadgledanje bezbjednosti neprehrambenih proizvoda (RAPEX) koji se mogu naći na evropskom tržištu, ali i dalje postoji opasnost da nešto od kupljenih proizvoda može nanijeti fizičku ili hemijsku povredu, izazvati gušenje, davljenje ili električni šok.RAPEX  (Rapid Alert System for Non Food Products) sistem brze razmjene informacija o neprehrambenim proizvodima.

Na jedinstvenom unutrašnjem tržištu Evropske unije funkcioniše sistem za brzu razmjenu informacija o neprehrambenim proizvodima, koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača RAPEX. Sistem omogućava da potrošači pravovremeno budu informirmisani o mjerama i radnjama preduzetim u cilju da na tržištu budu samo bezbjedni proizvodi.

Direktiva o opštoj bezbjednosti proizvoda (član 12) propisuje obavezu države članice da obavjesti Komisiju EU o prisustvu na tržištu proizvoda sa ozbiljnim rizikom i to kada su ispunjeni sljedeći uslovi za obavještavanje:
• proizvod je namijenjen potrošačima i drugim krajnjim korisnicima
• proizvod podliježe mjerama koje sprječavaju, ograničavaju ili nameću posebne uslove za njegovo moguće stavljanje na tržište ili upotrebu (preventivne i restriktivne mjere),
• proizvod predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i bezbjednost potrošača, i
• ozbiljan rizik ima prekogranične učinke.

Iz sistema RAPEX isključeni su proizvodi koji su obuhvaćeni posebnim i jednakim mehanizmima obavještavanja koji su uspostavljeni u EU: hrana i hrana za životinje, lijekovi, medicinski uređaji, in vitro dijagnostički medicinski uređaji i aktivni medicinski implantati.

Pogledajte opasne proizvode koji su u Europskoj uniji prijavljeni u sistemu RAPEX (link).

Pored RAPEX-a, u cilju zaštite života i zdravlja potrošača, koriste se i sljedeći sistemi:

• RASFF, Sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (Uredba 178/2002) i
• ALERT, Hitno prijavljivanje zaraznih bolesti.

Nacionalni sistem za brzu razmjenu informacija o opasnim proizvodima uspostavljen je u Crnoj Gori 2011. godine.

Članovi Nacionalnog sistema za brzu razmjenu informacija o opasnim proizvodima su inspekcije Uprave za inspekcijske poslove: Tržišna inspekcija (koja je kontakt tačka sistema), Zdravstveno-sanitarna inspekcija, Inspekcija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Metrološka inspekcija, Termoenergetska inspekcija, inspekcija Ministarstva kapitalnih investicija (Inspekcija za drumski saobraćaj) i Ministarstva unutrašnjih poslova (Direkcija za inspekcijski nadzor - Inspekcija za eksplozivne materije, zapaljive materije, tečnosti i gasove), kao i inspekcije Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove (Veterinarska i Fitosanitarna inspekcija), te Uprava carina.

Tržišna inspekcija u nadzoru nad bezbjednošću/ usaglašenošću proizvoda (tržišni nadzor)


Prema Zakonu o opštoj bezbjednosti proizvoda (član. 4) proizvođač je dužan da na tržište plasira isključivo bezbjedne proizvode.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i drugih propisa na ovom području obavlja Tržišna inspekcija i druge nadležne inspekcije, svaka u okviru svojih nadležnosti. U skladu sa ovim zakonom Tržišna inspekcija čini dostupnim javnosti informacije sa kojima raspolaže, a odnose se na proizvode koji su opasni po život i zdravlje potrošača, i u tom smislu pruža podatke neophodne za identifikaciju takvih proizvoda, kao i podatke o mjerama povlačenja i/ili opoziva.

U sprovođenju nadzora u ovoj oblasti, Tržišna inspekcija primjenjuje dobru praksu EU i preduzima mjere u cilju postizanja visoke zaštite potrošača od opasnih proizvoda.