Manja slova Veća slova RSS 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Saradnja

03.11.2011.

Tržišna inspekcija inicirala unapređivanje saradnje sa trgovcima

Tržišna inspekcija inicirala unapređivanje saradnje sa trgovcima U organizaciji AIM Projekta (Accession to Internal Market- Pristupanje unutrašnjem tržištu, koji finansira Evropska Unija a implementira GIZ) i Ministarstva ekonomije Crne Gore – Tržišne inspekcije, 27.oktobra, održan je seminar na temu „Tržišni nadzor - bezbjednost neprehrambenih proizvoda“ i Okrugli sto „Kako unaprijediti saradnju inspekcija i trgovaca“.

25.07.2011.

Održan sastanak Tržišne inspekcije i Uprave carina povodom razmatranja Nacrta Memoranduma o saradnji ova dva organa

Održan sastanak Tržišne inspekcije i Uprave carina povodom razmatranja Nacrta Memoranduma o saradnji ova dva organa

U okviru organizacije AIM Projekta, 08.jula, održan je sastanak sa predstavnicima Tržišne inspekcije i Uprave carina na kojem je razmatran Nacrt Memoranduma o saradnji ova dva organa na području tržišnog nadzora

04.07.2011.

Saradnja sa drugim organima i institucijama u Crnoj Gori

Saradnja na: suzbijanju sive ekonomije na tržištu rada, na tržištu duvanskih proizvoda, na suzbijanju nelegalne trgovine, na suzbijanju nelegalne obrade i prometa drveta

04.07.2011.

Saradnja sa asocijacijama privrednika i privrednim subjektima

Privredna komora Crne Gore je ključna asocijacija privrednika sa kojom Tržišna inspekcija ima kontinuiranu saradnju na području zaštite potrošača, bezbjednosti neprehrambenih proizvoda i drugih oblasti u kojima sprovodi nadzor. Komora svojim aktivnostima pomaže podizanju svijesti o značaju aktivnosti ove inspekcije i omogućava neposrednu komunikaciju sa privrednicima na teme od značaja za vršenje njihove djelatnosti.

04.07.2011.

Tržišna inspekcija i NVO sektor

Tržišna inspekcija ostvaruje saradnju sa NVO sektorom. Kontinuirana saradnja se odvija na području zaštite potrošača, sa potrošačkim organizacijama NVO CEZAP i NVO ECOM. Ove organizacije su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Pravilnikom o sadržini vođenja evidencije organizacija potrošača ("Službeni list CG", br. 17/2007), upisane u Registar evidencije organizacija potrošača kod Ministarstva ekonomije. Tržišna inspekcija u saradnji sa ovim organizacijama utiče na podizanje nivoa svijesti potrošača o svojim pravima, kao i u neposrednoj zaštiti prava potrošača.

04.07.2011.

Radionice za poslovodje i regionalne menadžere Mercator MEX-a i Mercator CG

Na inicijativu Mercator-a za pojašnjenje primjene pojedinih odredbi određenih zakona, Tržišna inspekcija je u novembru 2010.godine, održala pet radionica za poslovodje i regionalne menadžere Mercator MEX-a i Mercator CG, u Bijelom Polju, Herceg Novom, Baru, Podgorici i Nikšiću.

04.07.2011.

Saradnja sa Tržišnim inspektoratom Slovenije

Saradnja sa Tržišnim inspektoratom Slovenije

Tržišna inspekcija Crne Gore ostvaruje saradnju sa Tržišnim inspektoratom Slovenije već nekoliko godina unazad, što je veoma značajno za sagledavanje daljih pravaca razvoja i unapređenja metoda rada, posebno na području bezbjednosti neprehrambenih proizvoda.