Manja slova Veća slova RSS

 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

>

Saopštenje: Kontrole Tržišne inspekcije tokom aprila u skladu sa Planom rada za 2021.godinu

Datum objave: 03.04.2021 08:58 | Autor: ti

Ispis Štampaj stranicuTržišna inspekcija sprovodi kontrole u skladu sa Planom rada za 2021.godinu, rukovodeći se vremenskim intervalima pojačanog prometa roba i usluga, a posebno stanjem na terenu.

Tokom aprila, Tržišna inspekcija će vršiti pojačani inspekcijski nadzor:

- subjekata u kojima se vrši promet na veliko i malo alatki i mašina za poljoprivredu, promet sjemena i sadnog materijala, sredstava za ishranu i zaštitu bilja;
- u dijelu nepoštene poslovne prakse, sa posebnim naglaskom na obmanjujuću poslovnu praksu, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
- trgovačkih lanaca, marketa kao i drugih prodajnih objekata koji imaju obavezu poštovanja isticanja cijena u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, sa posebnim naglaskom na isticanje cijena po jedinici mjere proizvoda.

Koristimo priliku da podsjetimo trgovce da su, saglasno odredi člana 11 Zakona o zaštiti potrošača obavezni da, osim kod aukcijske prodaje, prodaje umjetničkih djela i antikviteta, za proizvode koji se prodaju ili nude na prodaju, čitko, jasno, razumljivo i lako uočljivo za potrošača, istaknu prodajnu cijenu i cijenu po jedinici mjere. Pored toga, a shodno odredbama člana 3 Pravilnika o proizvodima za koje se ne ističe cijena po jedinici mjere, propisane su grupe proizvoda za koje nije potrebno istaknuti cijene po jedinici mjere.