Manja slova Veća slova RSS 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Info/vodici

07.02.2013.

Najava Kampanje o zaštiti potrošača i tržišnom nadzoru

Najava Kampanje o zaštiti potrošača i tržišnom nadzoru Tržišna inspekcija u saradnji sa TV "Vijesti" i projektom Evropske unije “Zaštita potrošača i tržišni nadzor u Crnoj Gori” počeće u četvrtak, 7.februara 2013.godine, Kampanju o zaštiti potrošača i tržišnom nadzoru. Ova kampanja se finansira od sredstava Evropske unije.

25.04.2012.

Aktivnosti komisije za praćenje realizacije Nacionalnog programa zaštite potrošača

Komisija za praćenje realizacije Nacionalnog programa zaštite potrošača radi u sjednicama sa prethodno utvrdjenim dnevnim redom, nakon čijeg razmatranja donosi zaključke za dalje postupanje

02.08.2011.

Priprema Tržišne inspekcije za primjenu novog Zakona o prekršajima

Novi Zakon o prekršajima („Službeni list CG“, br.1/11) primjenjivaće se od 1. septembra 2011. godine. Ovaj zakon sadrži niz novina koje će uticati na rad i organizaciju nadležnih organa, zbog čega je i utvrđena potreba da se sprovedu određene obuke koje će omogućiti njegovu uspješnu primjenu...

04.07.2011.

Nikšić: Održana radionica posvećena zaštiti potrošača

U Nikšiću, 24. juna, održana je radionica posvećena pitanjima zaštite potrošača, na kojoj je g-dja Marijana Lončar Velkova, ekspert AIM Projekta, predstavila Direktivu 97/7/EZ, koja se odnosi na zaštitu potrošača kod sklapanja ugovora na daljinu (distanciona prodaja).

04.07.2011.

Održana radionica za Tržišnu inspekciju „Izrada procjene rizika“

U okviru AIM Projekta (Pristup unutrašnjem tržištu), 23. juna, održana je radionica „Izrada procjene rizika“ sa tržišnim inspektorima koji se pripremaju za trenere na području bezbjednosti neprehrambenih proizvoda (tržišni nadzor).

04.07.2011.

Sjednica Koordinacionog tijela za tržišni nadzor i radionica “Izrada procjene rizika”

Sjednica Koordinacionog tijela za tržišni nadzor i radionica “Izrada procjene rizika”

Četvrta sjednica Koordinacionog tijela za tržišni nadzor održana je 22. juna, nakon radionice “Izrada procjene rizika” na kojoj je dr Matthias Honnacker govorio o metodama izrade procjene rizika kroz praktične primjere.

01.07.2011.

Pojačani inspekcijski nadzor u turističkoj sezoni

Tržišna inspekcija je u junu mjesecu intezivirala nadzor u primorskim opštinama i drugim turističkim centrima Crne Gore, shodno posebnom Programu rada tržišne inspekcije u turističkoj sezoni.

01.07.2011.

Sastanak koordinacije državnih organa o stanju duvanskih proizvoda na tržištu

Sastanak koordinacije održan je u prostorijama Ministarstva finansija 10. juna 2011 godine, na kojem su, pored predstavnika Ministarstva finansija, prisustvovali predstavnici Tržišne inspekcije, Agencije za duvan, Poreske uprave i Komunalne policije Glavnog grada.

01.07.2011.

Aktivnosti Koordinacionog tijela za tržišni nadzor

Aktivnosti Koordinacionog tijela za tržišni nadzor

Ovo tijelo radi u sjednicama, koje po pravilu održava jednom tromjesečno. Pored toga, aktivnosti se sprovode i između sjednica, na sastancima užih grupa i sa ekspertima za pojedine oblasti, kao i u neposrednoj komunikaciji i saradnji sa relevantnim organima, institucijama i tijelima.