Manja slova Veća slova RSS 

Obratite se dežurnom inspektoru!

          tel: (+382) 20 230-481

          tel: (+382) 20 230-921

          tel: (+382) 20 230-529

Pitajte inspekciju

Info

01.07.2011.

Aktivnosti Koordinacionog tijela za tržišni nadzor

Aktivnosti Koordinacionog tijela za tržišni nadzor Ovo tijelo radi u sjednicama, koje po pravilu održava jednom tromjesečno. Pored toga, aktivnosti se sprovode i između sjednica, na sastancima užih grupa i sa ekspertima za pojedine oblasti, kao i u neposrednoj komunikaciji i saradnji sa relevantnim organima, institucijama i tijelima.